شواهد علمی از تأثیر داروی ایرانی بر کاهش بیماریهای قلبی ارائه شد

به گزارش پیامک مسعود، براساس اعلام پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، محققان ایران ضمن موفقیت در ساخت قرص پلی پیل برای پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی، قوی ترین شواهد علمی از تاثیر این داروی ترکیبی بر کاهش بیش از 50 درصدی بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی را در بزرگترین کارآزمایی بالینی این نوع مطالعات در دنیا ارائه کردند.

شواهد علمی از تأثیر داروی ایرانی بر کاهش بیماریهای قلبی ارائه شد

این مطالعه که تحت عنوان پلی ایران ، به رهبری دکتر رضا ملک زاده و توسط پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری محققانی از دانشگاه های علوم پزشکی گلستان ، اصفهان و موسسات بین المللی تحقیقاتی در آمریکا و انگلیس ، انجام و در قالب مقاله ای تحت عنوان Effectiveness of polypill for primary and secondary prevention of cardiovascular diseases (PolyIran): a pragmatic, cluster-randomised trial در مجله معتبر بین المللی لنست منتشر شده، نشان داده است که مصرف منظم و مستمر قرص پلی پیل موجب کاهش بیش از 50 درصدی مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی می گردد.

در حال حاضر، بروز مرگهای زودرس در دنیا و از جمله در ایران ، به سطح نگران نماینده رسیده است؛ به طوری که بر اساس آمار، سالانه 18 میلیون نفر در دنیا، بر اثر این بیماری ها به کام مرگ می روند که 75 درصد این مرگها نیز در کشورهای کم درآمد و دارای درآمد متوسط رخ می دهد. به این آمار تلخ باید سالهای از دست رفته عمر بر اثر ناتوانی های ناشی از بیماری های قلبی عروقی را نیز اضافه نمود که طی دهه گذشته 16 درصد افزایش یافته است.

اما نکته قابل تامل این آمار وقوع مرگهای زودرس ناشی از بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی است که کشورهای کم درآمد و دارای درآمد متوسط سهم 80 درصدی آن را به خود اختصاص داده اند.

نصف جمعیت ایران 70 سالگی را نمی بینند!

در ایران نیز، وقوع مرگهای زودرس (زیر 70 سال) و خیلی زودرس (زیر 50 سال) یکی از جدی ترین دغدغه های حوزه سلامت است؛ تا آن جا که به گفته دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات وزیر بهداشت، با وجود افزایش سن امید به زندگی هر دو جنس در ایران به 77 سال، اما نصف جمعیت 83 میلیونی کشور، به سن هفتاد سال نمی رسند و دچار مرگ زودرس می شوند؛ به عبارتی، از مجموع 380 هزار مرگ سالانه در ایران، نیمی از آنها زیر 70 سال و زودرس است که از همین میزان مرگهای زودرس، 22 درصد، زیر 50 سال و خیلی زودرس است! این درحالیست که میزان مرگهای زودرس در کشورهای پیشرفته، 15 تا 20 درصد است.

سکته های قلبی و مغزی عامل نیمی از مرگهای زودرس ایران

وی با اشاره به این که بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی، عامل نیمی از مرگهای زودرس هستند، اضافه نمود: 35 درصد ایرانی ها به دلیل سکته قلبی و 15 درصد به علت سکته مغزی می میرند و این روند در حال افزایش است. همچنین 35 درصد ایرانی هایی که بر اثر سکته قلبی فوت می نمایند، زیر 55 سال هستند و سن سکته قلبی در ایران 10 سال پایین تر از میانگین کشورهای اروپایی است!

وقوع حدود یکصد مرگ زودرس روزانه در تهران با سکته های قلبی و مغزی

رئیس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، همچنین به آمار مرگ و میرها بر اثر سکته قلبی و مغزی در تهران اشاره نمود و گفت: روزانه بین 150 تا 200 نفر در پایتخت فوت می نمایند که نیمی از آنها، کمتر از 65 سال دارند و دچار مرگ زودرس شده اند.

وی علت 35 درصد مرگهای زودرس در تهران را سکته قلبی و 16 درصد را سکته مغزی بیان کرد و گفت: سهم مردان در مرگهای زودرس تهران، 57 درصد، بیشتر از زنان با 43 درصد است.

توقف نیمی از مرگهای زودرس ایران با پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی

این آمار فاجعه بار درحالیست که به گفته معاون تحقیقات وزیر بهداشت، سکته های قلبی و مغزی تا 80 درصد قابل پیشگیری است و اگر ایران بتواند مانع بخش عمده ای از سکته های قلبی و مغزی گردد، مشکل نیمی از مرگهای زودرس را حل نموده است.

انجام مطالعه پلی ایران در بستر قوی ترین زیرساخت تحقیقات پزشکی کشور

بر اساس گزارش پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مطالعه پلی ایران در بستر مطالعه کوهورت گلستان، بزرگترین مطالعه کوهورت خاورمیانه و شمال آفریقا اجرا شده است؛ مطالعه ای که از سال 76 به منظور شناسایی علل شیوع سرطان مری در شمال شرق ایران با بیش از 50 هزار شرکت نماینده 40 تا 75 سال به اجرا درآمد و پس از کسب نتایج مهم ملی و بین المللی در زمینه سرطان های دستگاه گوارش ، در ادامه به آنالیز بیماری های غیرواگیر موثر در مرگ و میرها بویژه مرگهای زودرس پرداخت ؛ چرا که نتایج این مطالعه بزرگ نشان می داد نیمی از شرکت نمایندگان در مطالعه کوهورت گلستان، بر اثر بیماری قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی فوت می نمایند و علاوه بر این ، 15 درصد افراد تحت مطالعه که سکته مغزی داشته اند، زیر سن 70 بودند. همچنین 30 درصد مرگ و میرهای ثبت شده ناشی از بیماری های قلبی و عروقی در سنین زیر 60 سال و 64 درصد در سنین زیر 70 سال (مرگهای زودرس) اتفاق افتاده است.

در مطالعه پنج ساله پلی ایران که بر روی حدود 7 هزار فرد بالای 50 سال شرکت نماینده در مطالعه 50 هزار نفری کوهورت گلستان انجام شد، 236 روستای استان ، به دو دسته مداخله و کنترل تقسیم شدند؛ 116 روستا ، با 3 هزار و 417 شرکت نماینده تحت آموزش سبک زندگی سالم (رژیم غذایی درست، ورزش ، خودداری از مصرف دخانیات و ..) بدون مصرف پلی پیل قرار گرفتند و 3 هزار و 421 نمونه ساکن در 120 روستا نیز، علاوه بر آموزش سبک زندگی سالم، هر روز یک قرص پلی پیل مصرف کردند.

پلی پیل ترکیبی چهارگانه از داروهای ضروری پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی

قرص پلی پیل تجویز شده در این مطالعه که در سال 1389 توسط محققان ایرانی ساخته و توسط یک شرکت داروسازی، فراوری انبوه شد، شامل ترکیبی از آسپرین 81 میلی گرم، انالاپریل 5 میلی گرم (والسارتان 40 میلی گرم برای کسانی که با مصرف انالاپریل دچار سرفه می شدند) ، آتورواستاتین 20 میلی گرم و هیدروکاروتیازید 12 میلی گرم ، از مهمترین داروهای اساسی مورد احتیاج بیماران قلبی عروقی برای کنترل فشار خون، چربی خون و ضد انعقاد خون است.

از آن جا که بیش از 90 درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در افراد بالای 50 سال رخ می دهد، تمام شرکت نمایندگان در مطالعه پلی ایران ، از این گروه سنی بودند. در این مطالعه، جمعیت زنان و مردان، برابر و بیش از 82 درصد شرکت نمایندگان از قوم ترکمن بودند، 10 درصد دارای سابقه بیماری قلبی و عروقی ، 15 درصد دیابت، 49 درصد فشار خون بالا و 5 درصد نیز سابقه مصرف سیگار داشتند و اکثر افراد تحت آنالیز، مشابه جمعیت عمومی بودند.

کاهش بیش از 50 درصدی سکته های قلبی و مغزی با مصرف دائمی پلی پیل

ملک زاده، سرپرست مطالعه پلی ایران گفت: یافته های این مطالعه که پیگیری نمونه های آن با پیروزیت 99 درصدی همراه بوده و میزان دقت و کیفیت بالای داده ها و پیگیری ها مورد توجه مجله لنست قرار گرفته است، حاکیست 71 درصد از مجموع مصرف نمایندگان پلی پیل، به مصرف دائمی آن پایبند مانده اند. در مجموع، مصرف قرص پلی پیل، 34 درصد در پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی و مرگهای ناشی از آن موثر است و با بهبود پایبندی بیماران به مصرف مستمر این دارو ، تاثیر آن افزایش خواهد یافت؛ به طوری که در همین مطالعه با پایبندی 70 درصدی به مصرف پلی پیل ، میزان تاثیر آن بر پیشگیری اولیه از سکته های قلبی و مغزی به 57 درصد در فرد مصرف نماینده رسیده است.

هدفگذاری دنیای برای کاهش 25 درصدی مرگهای زودرس تا 2030

رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به هدفگذاری سازمان بهداشت دنیای برای کاهش 25 درصدی مرگهای زودرس تا سال 2030 ، گفت: نتایج پیروز مطالعه پلی ایران در کاهش بیش از 50 درصدی پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی با مصرف مستمر پلی پیل ، افق امیدبخشی برای ایران در رسیدن به این هدف دنیای است.

چه کسانی باید قرص پلی پیل را مصرف نمایند؟

مجری اصلی مطالعه پلی ایران درباره گروه مصرف نماینده قرص پلی پیل و سطوح تاثیر این دارو در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی گفت: پلی پیل برای افراد بالای 50 سال قابل مصرف و دارای دو کاربرد پیشگیرانه است. در سطح پیشگیری اولیه (کسانی که حداقل یک عامل خطر از میان عوامل خطر فشار خون بالا، چربی خون بالا، دیابت، مصرف سیگار، چاقی و کم تحرکی دارند و خطر بروز بیماریهای قلبی عروقی آنها در حد متوسط است) مصرف روزانه یک عدد قرص پلی پیل، موجب کاهش قابل توجه خطر حملات قلبی عروقی می گردد .

دکتر ملک زاده اضافه نمود : در سطح پیشگیری ثانویه (افرادی که دارای دو یا چند عامل خطر هستند و سابقه تنگی رگهای کرونر قلب، سکته قلبی و یا مغزی دارند) نیز مصرف روزانه آن بسیار مهم و لازم است. این دارو، تنها به کسانی که حساسیت یا منع مصرف تعیین دارو داشته باشند ، داده نمی گردد.

وی درعین حال تاکید نمود: مصرف پلی پیل اگر همراه با سبک زندگی سالم باشد، نتایج بهتری به همراه خواهد داشت . مصرف این دارو نباید موجب عدم رعایت شیوه زندگی سالم گردد.

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، همچنین مصرف پلی پیل را فاقد عوارض مهم توصیف کرد.

اجرای مطالعه پلی ایران در سایر استانها

سرپرست مطالعه پلی ایران این موضوع مهم را نیز یادآور شد که محققان پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تعمیم نتایج مطالعه پلی پیل به کل جمعیت ایران، اقدام به اجرای این مطالعه در استان فارس نموده اند که از نظر خصوصیات جمعیتی و ترکیب قومیتی نسبت به استان گلستان متفاوت هستند.

وی اظهار امیداوری کرد این مطالعه در سایر استانهای ایران نیز به اجرا درآید.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 14 مهر 1398 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: masuodsms.ir شناسه مطلب: 238

به "شواهد علمی از تأثیر داروی ایرانی بر کاهش بیماریهای قلبی ارائه شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شواهد علمی از تأثیر داروی ایرانی بر کاهش بیماریهای قلبی ارائه شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید