فهرست کامل اسم دختر که با حرف ن (نون) ختم می شود

به گزارش مجله پیامک مسعود، فهرست کامل نام و اسم دخترانه که با حرف نون تمام می شوند به ترتیب حروف الفبا، با ذکر معنی اسم و معرفی ریشه آن.

فهرست کامل اسم دختر که با حرف ن (نون) ختم می شود

اسامی دخترانه که با حرف ن تمام می شود

اَسرین

معنی: اشک، سرشک.

ریشه: کردی

اَفسون

معنی: نیرنگ، حیله، مکر؛ سحرانگیزی، جاذبه، آنچه جادوگران برزبان می رانند، سخنی که برای فریب دادن و تحت تأثیر قرار دادنِ دیگران گفته می شود؛ (به مجاز) ویژگی دختری که به لحاظ زیبایی جاذبه دارد و دیگران را افسون می کند.

ریشه: فارسی

اَفشان

معنی: افشاننده، پریشان، پراکنده، پاشان، ریزنده، آشفته و پریشان مانند زلف

ریشه: فارسی

اُم البنین

معنی: مادر پسران، لقب فاطمه کلابیه دومین همسر امیرالمؤمنین علی(ع) و مادر حضرت عباس(ع).

ریشه: عربی

ارسان

معنی: والی منسوب از طرف داریوش سوم که حاکم ناحیه دربند کیلیکیه بود، نام همسر نرسی پادشاه ساسانی

ریشه: فارسی

ارغنون

معنی: نام سازی است.

ریشه: یونانی

ارغوان

معنی: درختی است زینتی از تیرهی پروانه واران با گلهایی به رنگ سرخ مایل به بنفش

ریشه: فارسی

ارمغان

معنی: تحفه ای که از جایی دیگر برند، سوغات، ره آورد، هدیه

ریشه: ترکی

افسرخاتون

معنی: افسر (فارسی) + خاتون (فارسی)، تاج بانو، سر آمد همه زنان

ریشه: فارسی

الحان

معنی: آوازها، آهنگ ها، آوازهای خوش، نغمه های دلکش، صداهای موزون و خوشایندی که انسان یا بعضی پرندگان یا آلات موسیقی تولید می کنند.

ریشه: عربی

الماس خاتون

معنی: الماس (یونانی) + خاتون (فارسی) بانوی مانند الماس

ریشه: یونانی

الوان

معنی: رنگها، نوعها، رنگارنگ، رنگین؛ گوناگون، گونه گون

ریشه: عربی

الین

معنی: ال= ایل+ ین (پسوند نسبت)، منسوب به ایل؛ هم نژاد و هم خون

ریشه: ترکی

ایرن

معنی: گونه ای دیگر از واژه ایران

ریشه: فارسی

ایوان

معنی: ایوان، تراس

ریشه: کردی

آبروشن

معنی: خوشبخت، ارجمند

ریشه: فارسی

آبرون

معنی: گل همیشه بهار، شاد سرزنده

ریشه: فارسی

آبسالان

معنی: باغها

ریشه: فارسی

آبشن

معنی: شکل دیگر آویشن، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گلهای سفید یا صورتی

ریشه: فارسی

آبگون

معنی: به رنگ آب، آبی، گل نیلوفر

ریشه: فارسی

آتبین

معنی: آبتین، روح کامل و نیکو کار، از شخصیت های شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

ریشه: فارسی

آترین

معنی: آذرین مانند آتش، زیبا و پر انرژی

ریشه: فارسی

آتشگون

معنی: به رنگ آتش، ارغوانی، دختران سرخ روی

ریشه: فارسی

آتشین

معنی: نورانی، فروزان، گیرا، مؤثر، به رنگ آتش، سرخ

ریشه: فارسی

آذردنیا

معنی: آتش جهنده، آتشخیز

ریشه: فارسی

آذرخاتون

معنی: آذر+ خاتون، بانوی آتش

ریشه: فارسی

آذرگون

معنی: گلی است از دسته شقایق ها که رنگش زرد است و میانش مشکی است، به رنگ آتش

ریشه: فارسی

آذرهمایون

معنی: نام زنی از نسل سام و نریمان که در آتشکده سفاهان خدمت می کرد؛ گویند زمانی که اسکندر خواست این آتشکده را خراب کند او خود را به شکل ماری مهیب درآورده و در مقابلش ایستاد.

ریشه: فارسی

آذریون

معنی: به رنگ آتش، معرب آذرگون، گل آفتابگردان

ریشه: فارسی

آذین

معنی: زینت، زیور، نام یکی از فرماندهان سپاه بابک خرم دین، نام پهلوانی در ویس و رامین

ریشه: فارسی

آرتیستون

معنی: نام دخترکوروش پادشاه هخامنشی

ریشه: فارسی

آرژان

معنی: نقره

ریشه: فرانسوی

آرشین

معنی: آرشین نام یکی از زنان دوره هخامنشی می باشد که به کاردانی مشهور بوده و هم به معنای دوست داشتنی نیز می باشد.

ریشه: فارسی

آریسان

معنی: مرکب از آری به معنای آریایی بعلاوه پسوند مشابهت، دختری که مانند آریاییان اصیل و نجیب است.

ریشه: فارسی

آزرم خاتون

معنی: آزرم + خاتون، بانوی با حیا

ریشه: فارسی

آسمان

معنی: فضای بالای سر که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز بیست وهفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم

ریشه: فارسی

آسیمن

معنی: سیمین، نقره فام

ریشه: اوستایی - پهلوی

آفرین

معنی: هنگام تحسین و تشویق به کار می رود، مرحبا، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه آفرین، آفرین دخت

ریشه: فارسی

آگرین

معنی: آتشین، به رنگ آتش

ریشه: کردی

آلتون

معنی: آلتنای، زر، طلای ناب

ریشه: ترکی

آلتین

معنی: آلتنای، زر، طلای ناب نام ایرانی

ریشه: ترکی

آلتین گلین

معنی: عروس طلایی

ریشه: ترکی

آن

معنی: سبب، دلیل، قصد، عزم

ریشه: فارسی

آوادان

معنی: زیبا، قشنگ

ریشه: ترکی

آوشن

معنی: آویشن، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گلهای سفید یا صورتی

ریشه: فارسی

آون

معنی: آونگ، نام رشته ای که خوشه انگور و بعضی میوه ها را به آن می بندند، آویزان، آویخته

ریشه: فارسی

آویشن

معنی: گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گلهای سفید یا صورتی

ریشه: فارسی

آوین

معنی: عشق

ریشه: کردی

آی نشان

معنی: آی (ترکی) + نشان (فارسی) دارای نشان ماه

ریشه: فارسی - ترکی

آیتن

معنی: آی(ترکی) + تن (فارسی) مهوش، مه پیکر

ریشه: فارسی - ترکی

آیجان

معنی: پاک و آراسته همچون ماه

ریشه: ترکی

آیدان

معنی: مانند ماه، بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش همچون ماه زیباست.

ریشه: ترکی

آیدن

معنی: آیدین، روشن و آشکار، شفاف، صاف، معلوم، واضح، روشنفکر، از امرای ولایت لیدیا، نام شهری در جنوب شرقی ترکیه

ریشه: ترکی

آیرین

معنی: ایل زیبا

ریشه: کردی

آیسان

معنی: آی (ترکی) + سان (فارسی) زیبا، مانند ماه

ریشه: فارسی - ترکی

آیشن

معنی: مثل ماه، در زیبایی همانند ماه، شبیه ماه، (در مجاز زیبا)، ماهورا، زیبا رو

ریشه: ترکی

آیگین

معنی: ماننده ماه، دارنده روی چون ماه، زیبارو، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت

ریشه: فارسی - ترکی

آیین

معنی: راه و روش، دین و عقیده

ریشه: فارسی

بَدرالزمان

معنی: ماه زمانه، ماه روی روزگار؛ (به مجاز) زیباروی زمانه

ریشه: عربی

بَرفین

معنی: برفی، از جنس برف؛ سفید مانند برف؛ (به مجاز) زیبا چهره.

ریشه: فارسی

بِه آفرین

معنی: خوب آفریده؛ خوش سیما، خوش منظر؛ در شاهنامه خواهر اسفندیار، که ارجاسپ تورانی او را زندانی کرده بود و اسفندیار آزادش کرد.

ریشه: فارسی

باران

معنی: قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد می شود؛ (در عرفان) باران کنایه ازفیض حق تعالی و رحمت اوست. غلبه عنایات را نیز که در احوال سالک حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گویند.

ریشه: فارسی

بافرین

معنی: بآفرین، لایق تحسین و تشویق، درخور آفرین

ریشه: فارسی

بالین

معنی: کمکی دیوار و ستون، چوبی که پشت در نهند، کلون

ریشه: کردی

بامین

معنی: نام روستایی در نزدیکی هرات.

ریشه: فارسی

باوان

معنی: خانه پدری؛ جگر گوشه و عزیز

ریشه: کردی

برهون

معنی: هاله، خرمن ماه

ریشه: فارسی

بلورین

معنی: (معرب ـ فارسی) بلوری، به شکل بلور، ساخته شده از بلور، (به مجاز) شفاف و درخشان مانند بلور

ریشه: عربی

بوستان

معنی: بُستان، باغ و گلزار

ریشه: فارسی

به آیین

معنی: دارای آیین بهتر

ریشه: فارسی

به خاتون

معنی: بهترین بانو

ریشه: فارسی

بهاران

معنی: هنگام بهار، موسم بهار؛ (به مجاز) زیبا و با طراوت.

ریشه: فارسی

بهارآفرین

معنی: آفریننده بهار

ریشه: فارسی

بهارین

معنی: منسوب به بهار، بهاری

ریشه: فارسی

بهامین

معنی: به ضم ب، فصل بهار، بهار

ریشه: فارسی

بهین

معنی: مرکب از بهین (بهترین) + آفرین (آفریننده)

ریشه: فارسی

بیریوان

معنی: شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می دوشد.

ریشه: کردی

پَرنیان

معنی: پارچه ای ابریشمی دارای نقش و نگار؛ نوعی پارچه حریر که برای نوشتن به کار می بردند؛ پرده نقاشی.

ریشه: فارسی

پارمین

معنی: تکه یا قطعه ای از بلور؛ نام زنِ داریوش.

ریشه: فارسی

پاک آفرین

معنی: آفریننده پاک

ریشه: فارسی

پایون

معنی: پیرایه، زیور، آرایش

ریشه: فارسی

پاییزان

معنی: هنگام پاییز

ریشه: فارسی

پرارین

معنی: خوب و نیکو

ریشه: فارسی

پرسون

معنی: برهون هاله، خرمن ماه

ریشه: فارسی

پرگون

معنی: لطیف چون پر

ریشه: فارسی

پرمون

معنی: زینت و آرایش

ریشه: فارسی

پرن

معنی: پروین

ریشه: فارسی

پرندین

معنی: نرم و لطیف چون پرند

ریشه: فارسی

پرنون

معنی: پرنیان

ریشه: فارسی

پرنین

معنی: مانند پر

ریشه: فارسی

پروین

معنی: دسته ای از شش خبرنگاران درخشان در صورت فلکیِ ثور؛ ثریا، هفت خواهران، خوشه پروین

ریشه: اوستایی پهلوی

پری جان

معنی: مرکب از پری + جان (اژه محبت آمیز در خطاب به اشخاص، به معنی عزیز)

ریشه: فارسی

پریان

معنی: منسوب به پری؛ فرشتگان؛ زیبا

ریشه: فارسی

پریسان

معنی: مانند پری، دختری که مثل پری زیبا است، بانویی زیبا چون پری

ریشه: فارسی

پرین

معنی: نرم و لطیف چون پر، نام بانوی دانشمند ایرانی، دختر گبادشاه که یک نسخه از اوستا را به زبان پهلوی برای دستوران و موبدان هندی رونویسی کرد.

ریشه: فارسی

پوران

معنی: سرخ، گلگون؛ نام یکی از دختران خسرو پرویز شاه ساسانی؛ بانوی ایرانی

ریشه: اوستایی پهلوی

تَرلان

معنی: مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ (در کردی) به معنی زیبا؛ نام نوعی اسب است.

ریشه: ترکی

تابان

معنی: دارای نور و روشنی، درخشان، روشن

ریشه: فارسی

تاج الزمان

معنی: آن که چون تاج در رأس زمان خود است.

ریشه: عربی

تاج آفرین

معنی: آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج

ریشه: فارسی

تاج خاتون

معنی: ملکه، شاهزاده خانم

ریشه: فارسی

تاک آفرین

معنی: مرکب از تاک (درخت انگور) + آفرین (آفریننده)

ریشه: فارسی

تالین

معنی: پایتخت کشور استونی، برکناره جنوبی خلیج فنلاند از بندرهای عمده دریای بالتیک.

ریشه: فارسی

ترکان

معنی: در دوره مغول، عنوانی مخصوص زنان اشراف، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه

ریشه: ترکی

ترنیان

معنی: سبدی که از شاخه های بید می بافند.

ریشه: فارسی

توران

معنی: (تور = پسر فریدون + ان (پسوند نسبت))، سرزمین تورانیان که منسوب به تور پسر فریدون می باشد؛ بیابان پهناوری در آسیای مرکزی، در جنوب و خاور دریاچه آرال، که رودهای آمودریا و سیردریا آن را به بیابانهای قراقوم و قزل قوم تقسیم می کند.

ریشه: اوستایی پهلوی

توفان

معنی: جریان هوای بسیار شدید، هیاهو و غوغا

ریشه: آرامی

ثَمن

معنی: بها، قیمت

ریشه: عربی

ثَمین

معنی: گرانبها، قیمتی، گران

ریشه: عربی

جِنان

معنی: بهشت؛ باغها

ریشه: عربی

جانان

معنی: معشوق، محبوب؛ خوب

ریشه: فارسی

دنیا خاتون

معنی: خاتون دنیایان، بانوی دنیایان، شاعره ایرانی در قرن هشتم

ریشه: فارسی

جیحون

معنی: (تلفظ: jeyhun) رود عظیم، رود، نام رودی در آسیای میانه

ریشه: فارسی

جیران

معنی: آهو؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ چشمِ زیبا

ریشه: ترکی

چمان

معنی: آن که می خرامد و با ناز حرکت می کند، خرامان، رونده، راهوار، آن که یا آنچه با ناز حرکت می کند، خرامان

ریشه: فارسی

چمن

معنی: زمین سبز و خرم، باغ و بوستان مرغزار؛ نام گیاهی از تیره غلات

ریشه: فارسی

حَنّان

معنی: آرزومند، مشتاق؛ بخشاینده؛ بسیار مهربان؛ نوحه و زاری کننده؛ از نامهای خداوند

ریشه: عربی

حورالعین

معنی: زن یا زنان سفیدپوست درشت چشم

ریشه: عربی

حورآفرین

معنی: حور (عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از حور (زن زیبای بهشتی) + آفرین (آفریننده)

ریشه: عربی - فارسی

حوردنیا

معنی: حور (عربی) + چهر (فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حور دارد.

ریشه: عربی - فارسی

خُتن

معنی: نام شهری در ترکستان شرقی و گاهی هم به تمام ترکستان چین اطلاق شده است، (به مجاز) زیباروی.

ریشه: فارسی

خاتون

معنی: لقب زنان اشرافی، لقب همسر خاقان چین که انوشیروان دختر او را به همسری برگزید، به صورت پسوند همراه بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند نرگس خاتون.

ریشه: فارسی

خرامان

معنی: دارای حالت خرامیدن، در حال خرامیدن، به آهستگی و با ناز.

ریشه: فارسی

خرمن

معنی: توده غله درو شده، توده و مقدار انبوه از هر چیز

ریشه: فارسی

خزان

معنی: نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز

ریشه: فارسی

خورسان

معنی: مانند خورشید

ریشه: فارسی

خوشین

معنی: خوش و زیبا

ریشه: فارسی

خیزران

معنی: نوعی نی مغزدار با ساقهای محکم و بلند؛ نام مادر امام محمّد تقی(ع).

ریشه: عربی

دُرافشان

معنی: آن که مروارید میافشاند؛ (به مجاز) بخشنده؛ دارای فصاحت و زیبایی، باران ریز.

ریشه: فارسی

دُرین

معنی: دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی.

ریشه: عربی

درخشان

معنی: دارای درخشش، روشن و تابان، درخشنده، (به مجاز) جالب توجه و چشم گیر و خوب و موفقیت آمیز.

ریشه: فارسی

درفشان

معنی: درخشان و روشن

ریشه: فارسی

دیان

معنی: هم معنی با دیانا

ریشه: فرانسوی

دیلان

معنی: پایکوبی گروهی، نوعی آهنگ؛ نام منطقهای در کردستان.

ریشه: کردی

رَخشان

معنی: درخشان

ریشه: فارسی

رَزان

معنی: تاکستان، باغ انگور؛ سنجیده شده، با وقار و آراسته.

ریشه: عربی

رازان

معنی: نام روستایی در نزدیکی خرم آباد

ریشه: فارسی

راژان

معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره؛ روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

ریشه: کردی

رام افزون

معنی: رام افزا، افزون کننده آرامش

ریشه: فارسی

رامشین

معنی: نام روستایی در نزدیکی سبزوار

ریشه: فارسی

رایان

معنی: نام کوهی در حجاز در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان رایان گفته میشد، بسیار باهوش (اسم دختر و پسر)

ریشه: عربی

رخامین

معنی: رخام(عربی) + ین(فارسی) از جنس رخام

ریشه: عربی

روژان

معنی روزها

ریشه: کردی

روژین

معنی: منسوب به روز، تابناک و درخشنده؛ (به مجاز) زیبا

ریشه: کردی

روشان

معنی: روشن

ریشه: فارسی

روشن

معنی: دارای نور، تابنده، درخشان، (به مجاز) آگاه با بصیرت، بینا، شاد، مسرور، درستکار، معتمد

ریشه: فارسی

ریحان

معنی: گیاهی خوشبو از خانواده نعناع که مصرف خوراکی و دارویی دارد.

ریشه: عربی

زربین

معنی: سرو کوهی

ریشه: فارسی

زرخاتون

معنی: زر(طلا) + خاتون(بانو)

ریشه: فارسی

زرمان

معنی: مانند زر، بسیار زیبا

ریشه: فارسی

زرین

معنی: از جنس زر، به رنگ زر، طلایی

ریشه: فارسی

زعفران

معنی: گیاهی علفی، چند ساله و از خانواده زنبق که گلهای پاییزی سفید یا بنفش دارد.

ریشه: عربی

زیبان

معنی: زیبا، خوشایند

ریشه: فارسی

زیتون

معنی: نام میوه ای که رنگ آن در مراحل مختلف رشد از سبز تا بنفش و سیاه تغییر می کند.

ریشه: عربی

زیتون خاتون

معنی: مرکب از زیتون + خاتون (بانو)، نام همسر ارسلان شاه پادشاه کرمان که زنی بسیار خردمند و خیر بود.

ریشه: عربی

زیوین

معنی: نقره ای، نقره گون

ریشه: کردی

ژاسمن

معنی: یاسمن

ریشه: فرانسه

ژاسمین

معنی: یاسمن

ریشه: فرانسه

ژاکلین

معنی: کنتس هنوت و هلند

ریشه: فرانسه

ژالین

معنی: شعله آتش

ریشه: ترکی

ژانین

معنی: نام دریاچه ای در یونان

ریشه: فرانسه

ژرفین

معنی: عمیق

ریشه: فارسی

ژوان

معنی: زمان، میعاد، ملاقات

ریشه: کردی

ژون

معنی: بت، صنم

ریشه: فارسی

ژیکان

معنی: قطره باران (به مجاز) زلال و شفاف، زیبا و آرامش بخش

ریشه: کردی

سَروین

معنی: شبیه سَرو؛ (در کردی) روسری و چارقد

ریشه: فارسی

سَلین

معنی: سیل مانند؛ نام رودخانه ای در آذربایجان

ریشه: ترکی

سَمن

معنی: نام گیاهی (رازقی)، یاسمن؛ (به مجاز) چهره سفید و لطیف و همینطور بوی خوش

ریشه: فارسی

سابین

معنی: سروکوهی

ریشه: فرانسوی

ساتین

معنی: محبوب و دوست داشتنی

ریشه: فارسی

ساران

معنی: آغاز، ابتدا؛ سر

ریشه: عبری

ساریان

معنی: نام روستایی در نزدیکی مشهد

ریشه: فارسی

سایان

معنی: منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی

ریشه: کردی

سوزان

معنی: دارای حرارت و گرمای بسیار زیاد، (به مجاز) سرشار از اندوه و اشتیاق

ریشه: فارسی

سوین

معنی: شادباش، عشق، محبت، علاقه شدید

ریشه: ترکی

سیمین

معنی: ساخته شده از نقره، نقره ای رنگ، سفید و درخشان، (به مجاز) زیبا

ریشه: فارسی

شَمین

معنی: (عربی - فارسی) (شم = بو، رایحه + ین (پسوند نسبت))، خوشبو

ریشه: عربی

شادان

معنی: شاد، مسرور؛ (در حالت قیدی) باحال شاد، شادمانه

ریشه: فارسی

شادگون

معنی: شاد و مسرور

ریشه: فارسی

شادلین

معنی: نرمی و ملایمت، شاد روی نرمخو، آرام و خوش چهره

ریشه: فارسی

شادیان

معنی: از روی شادی، بر اساس شادی، آهنگ و نوای شادی آور

ریشه: فارسی

شارمین

معنی: فرخنده و خجسته

ریشه: سانسکریت

شارین

معنی: متمدن، شهرنشین، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت)، نام دهی در قزوین

ریشه: فارسی

شاهجان

معنی: عنوان مرو که از شهرهای قدیم خراسان بوده است.

ریشه: فارسی

شایلین

معنی: بی همتا

ریشه: ترکی

شبگون

معنی: به رنگ شب، شبرنگ

ریشه: فارسی

شرین

معنی: در گویش سمنان شیرین

ریشه: فارسی

شکرین

معنی: (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ین (فارسی) هر چیز شیرین

ریشه: فارسی

شمس دنیا

معنی: (عربی - معرب فارسی) خورشید دنیا، آفتاب گیتی؛ (به مجاز) زیبارو

ریشه: عربی

شورآفرین

معنی: ایجاد کننده هیجان و شوق

ریشه: فارسی

شهین

معنی: منسوب به شاه؛ (به مجاز) دارای ارزش و مقامِ شاهانه

ریشه: فارسی

شیرین

معنی: دارای مزه شیرینی؛ (به مجاز) مطبوع، دلنشین، دلپذیر و زیبا

ریشه: فارسی

شیلان

معنی: درخت عناب؛ (در مغولی) مهمانی، سور؛ غذا، طعام

ریشه: فارسی

طرلان

معنی: ترلان

ریشه: ترکی

طره خاتون

معنی: طره (عربی) + خاتون (فارسی) مرکب از طره (زلف) + خاتون (بانو)، کنایه از بانوییست که دارای موهای زیبایی باشد.

ریشه: عربی - فارسی

طلاسان

معنی: طلا (عربی) + سان (فارسی) مانند زر

ریشه: عربی - فارسی

طلاگون

معنی: طلا (عربی) + گون (فارسی) مانند طلا، مانند زر

ریشه: عربی - فارسی

طنان

معنی: (تلفظ: tannān) پرطنین، بلندآوازه، مشهور

ریشه: عربی

طنین

معنی: انعکاس صوت، پژواک؛ حالتی از صدا که دارای تأثیر و نفوذ باشد؛ خوش آهنگی

ریشه: عربی

عرشیان

معنی: عرش (عربی) + (فارسی) + ان (فارسی)، فرشتگان، ملائکه

ریشه: عربی - فارسی

عزت الزمان

معنی: آن که موجب عظیمی و سربلندی زمان خود است.

ریشه: عربی

عزت زمان

معنی: عزت (عربی) + زمان (فارسی)، عزت الزمان اسم اصیل فارسی

ریشه: عربی - فارسی

عطرین

معنی: منسوب به عطر، دل انگیز، معطر، خوشبو

ریشه: عربی - فارسی

فاتن

معنی: فتنه انگیز، آنکه آشوب بپا می کند.

ریشه: فارسی

فخرالزمان

معنی: شخص برجسته، آنکه مایه مباهات عصر و زمان خود است.

ریشه: عربی

فخرایران

معنی: فخر (عربی) + ایران (فارسی) مایه سربلندی ایران

ریشه: عربی - فارسی

فخردنیا

معنی: فخر (عربی) + دنیا (فارسی)، سبب سربلندی و افتخار دنیا، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

ریشه: عربی - فارسی

فردنیا

معنی: شکوه دنیا

ریشه: فارسی

فرنیان

معنی: پرنیان، ابریشم و حریر، دختری که دارای جسمی بسیار لطیف و زیباست.

ریشه: فارسی

فروردین

معنی: نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم

ریشه: فارسی

فروزاتون

معنی: فروز (فارسی) + خاتون (فارسی) بانوی روشنایی

ریشه: فارسی

فروزان

معنی: شعله ور، روشن، مشتعل، درخشنده

ریشه: فارسی

فروزدنیا

معنی: روشنایی دنیا

ریشه: فارسی

فوژان

معنی: بانگ عظیم، فریاد عظیم

ریشه: فارسی

فیروزخاتون

معنی: بانوی پیروز

ریشه: فارسی

قمرالزمان

معنی: ماه دوران؛ نام یکی از شخصیت های هزار و یک شب

ریشه: عربی- فارسی

کاترین

معنی: پاک، بی آلایش

ریشه: فرانسه

کارمن

معنی: قرمز

ریشه: انگلیسی

کارولین

معنی: نام ناحیه ای در آمریکای شمالی

ریشه: فرانسه

کاشین

معنی: نام محله در شمال ایلام

ریشه: فارسی

کاملین

معنی: گیاهی با گل های زرد و کوچک

ریشه: لاتین

کتایون

معنی: کسایون، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم یکی از دختران قیصر روم و نیز همسر گشتاسپ پادشاه کیانی.

ریشه: فارسی

کی آفرین

معنی: آفریننده پادشاه

ریشه: فارسی

گُلان

معنی: منسوب به گل؛ گلها؛ (به مجاز) زیبارو و لطیف

ریشه: فارسی

گردآفرین

معنی: گُرد آفرید

ریشه: فارسی

گشین

معنی: (گش = خوب، خوش، با ناز راه رفتن + ین (پسوند نسبت))، (به مجاز) زیبا و دوست داشتنی.

ریشه: فارسی

گل افشان

معنی: افشاننده گل یا ریزنده گل، گل فشان

ریشه: فارسی

گل آذین

معنی: زینت گل، آرایش گل، چگونگی قرار دریافت گل ها بر روی ساقه

ریشه: فارسی

گل دنیا

معنی: گل دنیا، بهترین و زیباترین گل در دنیا

ریشه: فارسی

گلابتون

معنی: رشته های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در زری بافی به کار می رود.

ریشه: فارسی

گلباران

معنی: برای تمجید و احترام زیاد استفاده می شود.

ریشه: فارسی

گلبان

معنی: نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی قرن دوم

ریشه: فارسی

گلبن

معنی: بوته یا درخت گل

ریشه: فارسی

گلدنیا

معنی: ویژگی کسی که به لحاظ خصوصیت ویژه ای (نظیر زیبایی) در دنیا ممتاز و سرآمد باشد؛ (به مجاز) زیبارو.

ریشه: فارسی

گلچمن

معنی: گلِ چمن؛ (به مجاز) زیباروی و لطیف و خرّم.

ریشه: فارسی

گلچین

معنی: آن که گل می چیند، چیننده گل، هم چنین به معنی منتخب و برگزیده

ریشه: فارسی

گلخندان

معنی: گلخند (شکفتن شکوفه ها)

ریشه: فارسی

گلسان

معنی: گلسا، مانند گل

ریشه: فارسی

گلشَن

معنی: گلستان

ریشه: فارسی

گلفشان

معنی: گل افشان

ریشه: فارسی

گلگون

معنی: به رنگ گل سرخ

ریشه: فارسی

گلین

معنی: عروس

ریشه: ترکی

گلین

معنی: منسوب به گل، به رنگ گل

ریشه: فارسی

گوهرین

معنی: جواهرنشان، مرصع

ریشه: فارسی

گیهان

معنی: کیهان، دنیا، دنیا، گیتی

ریشه: فارسی

لاچین

معنی: شاهین شکاری

ریشه: ترکی

لادبن

معنی: بوته گل، گلبن

ریشه: فارسی

لادن

معنی: معرب از یونانی، گل زینتی به رنگ زرد، قرمز، یا نارنجی

ریشه: عبری

لاون

معنی: نام جایی در شاهنامه

ریشه: فارسی

لیان

معنی: درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر

ریشه: فارسی

لیلیان

معنی: نام گل، نور نوربخش

ریشه: لاتین

مَه جَبین

معنی: دارای پیشانی سفید و زیبا، زیباروی.

ریشه: فارسی - عربی

مَهان

معنی: (مَه = ماه + ان (پسوند نسبت))، منسوب به ماه؛ (به مجاز) زیبارو؛ چنانچه این واژه مِهان خوانده شود به معنی عظیمان میباشد.

ریشه: فارسی

مَهبان

معنی: (مَه = ماه + بان (پسوند محافظ یا مسئول))، (به مجاز) زیبا و مهتاب رو

ریشه: فارسی

مَیسون

معنی: وزین، با وقار، بردبار، گرانمایه

ریشه: عربی

مُهیمِن

معنی: آگاه به حاضر و غایب؛ از نامها و صفات خدا

ریشه: عبری

مِهرجان

معنی: مُعرب از فارسی مهرگان

ریشه: فارسی

مِهردنیا

معنی: (مهر = خورشید + دنیا)، خورشیدِ عالم، آفتابِ عالم تاب؛ (به مجاز) زیبا رو

ریشه: فارسی

مِهرگان

معنی: جشنی که در ایران قدیم در شانزدهم مِهر به مناسبت یکی شدنِ نام روز با نام ماه بر پامیشده است؛ (به مجاز) پاییز

ریشه: فارسی

مِهرین

معنی: منسوب به مهر، نام آتشکده ای در قم

ریشه: فارسی

ماریان

معنی: انگلیسی از عبری، مریم

ریشه: عبری

ماه آفرین

معنی: آفریده ماه؛ (به مجاز) زیبارو

ریشه: فارسی

ماه دنیا

معنی: (به مجاز) زیبای دنیا

ریشه: فارسی

ماهتابان

معنی: آن که چهره اش مثل ماه تابان است؛ (به مجاز) زیبارو

ریشه: فارسی

ماهین

معنی: (ماه + ین (پسوند نسبت))، منسوب به ماه؛ (به مجاز) زیبارو

ریشه: فارسی

متین

معنی: دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ استوار، محکم؛ از نامها و صفات خداوند.

ریشه: عربی

مرجان

معنی: معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی، بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که در جواهرسازی کاربرد دارد.

ریشه: سریانی

مرمرین

معنی: ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر

ریشه: فارسی

مژان

معنی: نرگس نیمه شکفته

ریشه: فارسی

مژگان

معنی: مژه ها، موی پلک چشم، (در اصطلاح عشاق) اشاره به سنان و نیزه و پیکان و تیر که از کرشمه و غمزه های معشوق به هدف سینه عاشق می رسد.

ریشه: فارسی

موژان

معنی: خمار، پر کرشمه (چشم)

ریشه: فارسی

مهرآذین

معنی: در آیین و روش مهربانی و محبت، دارای آیین و رسم مهربانی و محبت؛ مهرورز، با محبت، مهربان

ریشه: فارسی

مهرآفرین

معنی: آفریننده مهر و محبت و دوستی.

ریشه: فارسی

مهربان

معنی: با محبت، با مهر، نیکی کننده، رحم کننده

ریشه: فارسی

مهسان

معنی: مهسا، مانند ماه، زیبا

ریشه: فارسی

مهین

معنی: عظیمترین (از نظر سال)؛ عظیمتر، عظیمترین (از نظر مقام و رتبه و ارزش

ریشه: فارسی

میهن

معنی: کشوری که در آن شخص به دنیا آمده و تابعیت دولت آن را دارد، وطن

ریشه: فارسی

نادین

معنی: امید و آرزو

ریشه: فرانسوی

ناراین

معنی: از خدایان هندوهاست و به دفع فساد می کوشد.

ریشه: سنسکریت

ناربن

معنی: درخت انار

ریشه: فارسی

نارون

معنی: درختی خوش اندام و پُربَرگ و سایه دار

ریشه: فارسی

نارین

معنی: منسوب به نار، تر و تازه

ریشه: فارسی

نازان

معنی: فخرکننده، نازکننده

ریشه: فارسی

نازآفرین

معنی: مرکب از ناز (زیبا) + آفرین (آفریننده)، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

ریشه: فارسی

نازدنیا

معنی: موجب نازش و مباهات دنیا

ریشه: فارسی

نازخاتون

معنی: بانوی زیبا،نام دخترامیر کردستان در زمان پادشاهای الجایتو

ریشه: فارسی

نازنین

معنی: بسیار دوست داشتنی، عزیز و گرامی، زیبا و ظریف

ریشه: فارسی

ناژین

معنی: درخت نارون

ریشه: فارسی

نرجس خاتون

معنی: مرکب از نرجس (نرگس) و خاتون، لقب مادر حضرت مهدی عج الله

ریشه: فارسی

نرمین

معنی: منسوب به نرم، لطیف، مهربان

ریشه: فارسی

نسترن

معنی: گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد

ریشه: فارسی

نسرین

معنی: گلی به رنگ زرد یا سفید و خوشبو که یکی از گونه های نرگس است.

ریشه: فارسی

نگارین

معنی: زیبا، آراسته، مزین

ریشه: فارسی

نگین

معنی: سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز آنها کار می گذارند.

ریشه: فارسی

نواآفرین

معنی: آفریننده نغمه و آواز

ریشه: فارسی

نورافشان

معنی: نور (عربی) + افشان (فارسی) آنچه از خود نور و روشنایی منتشر می کند، نورپاش

ریشه: فارسی - عربی

نوران

معنی: نور (عربی) + ان (فارسی) مرکب از نور (روشنایی) + ان (پسوند اتصاف)

ریشه: فارسی - عربی

نورآفرین

معنی: نور (عربی) + آفرین (فارسی) آفریننده نور و روشنایی

ریشه: فارسی - عربی

نورین

معنی: نور (عربی) + ین (فارسی) نورانی، نوری

ریشه: فارسی - عربی

نوژان

معنی: درخت صنوبر و کاج

ریشه: فارسی

نوژین

معنی: (نوژ = نوز = نوعی کاج + ین (پسوند نسبت))، منسوب به نوژ، مربوط به نوژ؛ (به مجاز) زیبا، سرسبز و با طراوت.

ریشه: فارسی

نوش آفرین

معنی: جاویدان آفریده شده

ریشه: فارسی

نوش آگین

معنی: به شهد و شکر آویخته، نوشین

ریشه: فارسی

نوشان

معنی: نوشنده

ریشه: فارسی

نوشین

معنی: شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار

ریشه: فارسی

نیان

معنی: رفیق، شریک زندگی

ریشه: کردی

نیک آفرین

معنی: آفریننده نیکی و خوبی

ریشه: فارسی

نیلگون

معنی: نیل (سنسکریت) + گون (فارسی) به رنگ نیل، کبود، لاجوردی

ریشه: فارسی

نیوان

معنی: پهلوان و دلیر و شجاع، نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیانی

ریشه: فارسی

وچان

معنی: زمان استراحت کوتاه

ریشه: کردی

ورشان

معنی: قمری، پرنده ای که در فارسی آن را مرغ الاهی می گویند، کبوتر صحرایی

ریشه: عربی

وشان

معنی: افشان، کاشتن، تکان شدید

ریشه: کردی

وشن

معنی: خوب است.

ریشه: کردی

ولان

معنی: مکانی که گل زرد بسیار داشته باشد.

ریشه: کردی

وه آفرین

معنی: آفریننده خوب یا آفریننده خوبی

ریشه: فارسی

وهان

معنی: جمع خوبان، بهان (وه = خوب)

ریشه: فارسی

ویان

معنی: دلربا، علاقه، محبت، عشق

ریشه: کردی

هفدن

معنی: وزن شعر

ریشه: کردی

هفیان

معنی: آرام دریافت

ریشه: کردی

هلپرین

معنی: پایکوبییدن

ریشه: کردی

هلن

معنی: فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.

ریشه: یونانی

هلیون

معنی: هلیوس، خورشید

ریشه: عبری

هوران

معنی: آفتاب

ریشه: کردی

هورآفرین

معنی: آفریننده خورشید

ریشه: فارسی

هورتن

معنی: آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد.

ریشه: فارسی

هوزان

معنی: نرگس نو شکفته

ریشه: فارسی

هوزان

معنی: یاد دریافت

ریشه: کردی

هوژان

معنی: یاد دریافت

ریشه: کردی

هوژین

معنی: آموختن

ریشه: کردی

هومان

معنی: خودمان

ریشه: کردی

هیران

معنی: قرار

ریشه: کردی

هیزان

معنی: نیرومند، توانا

ریشه: کردی

هیژان

معنی: ارزیدن، جنبیدن

ریشه: کردی

هیلان

معنی: آشیانه، مکان آرامش

ریشه: کردی

هینان

معنی: آوردن

ریشه: کردی

هیوان

معنی: ایوان، تراس

ریشه: کردی

یارین

معنی: مسروری، شادمانی

ریشه: عبری

یاسمن

معنی: گلی زینتی با گل های درشت و معطر، به رنگهای سفید، صورتی، زرد و قرمز

ریشه: فارسی

یاسمین

معنی: یاسمن

ریشه: فارسی

یامین

معنی: اسم همسر حضرت یعقوب (ع)

ریشه: عبری

فهرست کامل اسم دختر

گروه مادر و کودک خبرنگاران

منبع: setare.com
انتشار: 7 بهمن 1399 بروزرسانی: 7 بهمن 1399 گردآورنده: masuodsms.ir شناسه مطلب: 1262

به "فهرست کامل اسم دختر که با حرف ن (نون) ختم می شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فهرست کامل اسم دختر که با حرف ن (نون) ختم می شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید