رویداد ساری 2022 هنوز در سطح ملی آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است

به گزارش مجله پیامک مسعود، ایرنا/ براساس آخرین اخبار بدست رسیده، رویداد ساری 2022 هنوز در سطح ملی آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

رویداد ساری 2022 هنوز در سطح ملی آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است

از روز 12 مهر 1398 که هیئت وزیران گردشگری کشورهای عضو اکو در نشست خجند تاجیکستان، ساری را به عنوان مرکز گردشگری کشورهای عضو این سازمان همکاری های اقتصادی در سال 2022 انتخاب و معرفی کردند، درخواست ها و تکاپو برای جلب توجه مسئولان سطح ملی حوزه گردشگری به رویداد بین المللی ساری2022 آغاز شد. البته تمرکز و تأکیدها عمدتا بر ضرورت تلاش هر چه بیشتر مسئولان و مدیران شهرستان ساری و استان مازندران معطوف شد تا تدارکات میزبانی هرچه بهتر را فراهم کنند. اما با توجه به بین المللی بودن رویداد طبیعتا بدون حضور و همراهی مسئولان تراز ملی رسیدن به هدف های ترسیم شده ممکن نبود.

اهداف اصلی طرح مرکز گردشگری کشورهای عضو اکو تشویق کشورهای عضو برای تهیه برنامه های ملی به منظور توسعه شهرهای گردشگری با هدف فقرزدایی و توسعه پایدار اقتصادی، افزایش توجه به طبیعت گردی، گردشگری مذهبی، سلامت و فرهنگی در میان کشورهای عضو، بالا بردن استانداردهای زندگی شهری، افزایش آگاهی عمومی مردم کشورهای عضو اکو از جاذبه های توریستی، منابع و امکانات موجود در این کشورها به منظور تشویق گردشگری ورودی و ایجاد رقابت مثبت بین کشورهای عضو به منظور رشد گردشگری است.

همانطور که از این اهداف بیان شده مشهود است، نگاه و چشم انداز ترسیم شده سطح و ترازی بین المللی دارند و همین نکته بر اهمیت توجه مدیران ملی به مازندران برای میزبانی از این رویداد بیشتر تأکید می کند. اما تا کنون بنابر مشاهدات و همچنین اظهارات برخی دست اندرکاران اجرای رویداد بین المللی ساری2022، توجه به این رویداد خاص گردشگری بین المللی در تراز ملی به اندازه ای نبود که بتواند از اعتبار ایران در عرصه گردشگری کشورهای عضو اکو دفاع کند و چند گامی هم اگر برداشته شد صرفا براساس توان داخل استان بود.

بیراه نیست اگر عنوان شود که جز چند اظهارنظر از سوی مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولتهای دوازدهم و سیزدهم و یک وعده مطرح شده از سوی جواد واحدی، معاون پارلمانی وزیر میراث فرهنگی مبنی بر برنامه ریزی برای معرفی کننده ویژه وزیر در رویداد ساری 2022 اقدام ملی شاخص دیگری برای پشتیبانی از رویداد ساری2022 انجام نشده است. این در حالی است که مازندران جایگاه کننده ایران در عرصه گردشگری کشورهای عضو اکو را دارد.

رویداد بین المللی با امکانات استانی

کننده ویژه استاندار مازندران در رویداد بین المللی ساری2022 با تأکید بر اینکه پیروزیت در میزبانی مازندران از این رویداد مستلزم افزایش توجه مسئولان تراز ملی است، می گوید: مرکز گردشگری کشورهای عضو اکو در سال جاری عنوانی است که نصیب ساری شد، اما نباید انتظار داشت با امکانات و بودجه محدود و اندک استانی شاهد تحقق اهداف بین المللی این رویداد باشیم. متاسفانه این فرصت بزرگ گردشگری فقط به تلاش استانی برای معرفی شهرهای انتخاب شده ختم شد. این در حالی است که این امتیاز مربوط به ایران است و نگاه ملی را طلب می کند و فقط در صورت ورود جدی هیئت دولت و وزارت گردشگری به این رویداد، در کنار عزم و تلاش استانی، شاهد پویایی و تحرک در این رویداد خواهیم بود.

عباس مهدوی پیرامون اینکه رویداد ساری 2022 هنوز در سطح ملی آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است، می افزاید: متاسفانه در حال حاضر بسکمک از آثار تاریخی شهر ساری به دلیل اختصاص نیافتن بودجه در حال تخریب هستند و به حال خود رها شده اند. چند ساختمان اختصاص داده شده به موزه های موضوعی ساری در بوستان ولایت نیز مدتهاست که معطل بودجه مانده اند.

وی تصریح می کند: علاوه بر این موارد، ایجاد خطوط پروازی با کشورهای عضو اکو، ورود سفارتخانه ها و رایزنان فرهنگی برای معرفی این شهر و مغفول ماندن گردشگری دریایی در مازندران از جمله مواردی محسوب می شوند که نگاه ملی و ورود دولتمردان را طلب می کنند. در غیر این صورت بی تردید نمیتوان رویدادی با چشم انداز بین المللی را با توان مدیریتی و اعتباری شهری و استانی برجسته کرد و ساری2022 صرفا رویدادی با چند برنامه کلیشه ای خواهد بود که آورده ای برای ساری و مازندران نخواهد داشت.

این کارشناس و فعال حوزه گردشگری خاطرنشان می کند: نمیتوان انتظار داشت که مسئولان و فعالان گردشگری ساری و مازندران به تنهایی در ابعاد فراملی و جامعه کشورهای عضو اکو، بتوانند داشته های ایران را معرفی کنند. این در حالی است که حتی ایرانی ها نیز هنوز با رویداد مرکز گردشگری کشورهای عضو اکو آشنا نیستند و در رسانه های سراسری کشور نیز به این رویداد توجه خاصی نمی شود. با وجود این کاستی ها ساری با آغاز سال 2022 به این رویداد وارد شده و تلاش های استانی برای میزبانی در حال انجام است. اما بدون ورود دولت و حمایت از این رویداد، نباید انتظار داشت که این رویداد مهم منطقه ای با پیروزیت اجرا شود.

کشورهای عضو اکو؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

کننده ویژه استاندار مازندران در رویداد بین المللی ساری2022 با اشاره به امکان بهره گیری از داشته های مشترک فرهنگی بین کشورهای عضو اکو برای کمک به اقتصاد گردشگری مازندران و ایران تصریح می کند: مردم کشورهای عضو اکو با وجود اشتراکات گسترده فرهنگی و جغرافیایی، شناختی از یکدیگر ندارند. به عبارتی میتوان گفت مردم کشورهای عضو اکو مصداق شاخص مفهوم خیلی دور، خیلی نزدیک هستند. این در حالی است که فرهنگ و آداب و رسوم زیادی بین این کشورها وجود دارد که می تواند نقطه اتصال رونق گردشگری باشد. نوروز یکی از این داشته های مشترک است که متاسفانه با وجود روح معنوی و انسانی نهفته در آن، هرگز مورد توجه جدی برای دیپلماسی گردشگری قرار نگرفت.

مهدوی خاطرنشان می کند: با وجود رویکرد اقتصادی پیمان اکو، همچنان اقتصاد گردشگری در این مجموعه مغفول ماند. این در حالی است که ره آورد اقتصادی صنعت گردشگری می تواند بیش از سایر تجارت های لحاظ شده، پرسود و همراه با دوستی و پیوند مردم این کشورها باشد.

وی معتقد است که مطرح شدن مبحث گردشگری بین کشورهای عضو اکو و انتخاب شهرهای ساری و اردبیل به عنوان مرکز های گردشگری کشورهای عضو اکو در سالهای 2022 و 2023 فرصتی برای ایران شد تا بتواند از ظرفیت کم نظیر حضور در جمع کشورهای عضو اکو و عمدتاً همسایه بهره مند شود.

کننده ویژه استاندار در رویداد بین المللی ساری2022 تصریح می کند: با توجه به این که وزاری گردشگری کشورهای عضو اکو در سال 1401 به ساری سفر خواهند کرد، در فرصت به جای مانده باید زمینه میزبانی شایسته و رونق صنعت گردشگری این شهر را فراهم کرد.

نیاز به پشتیبانی ملی

مازندران سال جاری با موضوع رویداد بین المللی ساری 2022 وارد نمایشگاه بین المللی تهران شد و مسئولان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری این استان تلاش کردند در حد بضاعت توجه فعالان حوزه گردشگری را به این رویداد و میزبانی ساری و این استان از رویدادی بین المللی در حوزه گردشگری جلب کنند. اما آن چه در این نمایشگاه نیز به چشم آمد محقق نشدن برخی انتظارات برای مورد توجه قرار گرفتن در سطح و عرصه ملی و بین المللی بود.

ورود جدی وزارت امور خارجه به پشتیبانی از این رویداد با فعال کردن سفارتخانه های ایران در کشورهای عضو اکو و همچنین تقویت ارتباط دبیرخانه رویداد با سفارتخانه ها و سفیران کشورهای عضو اکو در ایران نیز می تواند از مسائل مهم مورد انتظار برای حمایت از مازندران در برگزاری این رویداد باشد. ضمن اینکه در حوزه تأمین اعتبارات و همچنین افزایش توجه رسانه های سراسری به ساری2022 قطعا بدون پشتیبانی ملی امکان انجام کارهای اثرگذار وجود ندارد.

به گفته مسئولان برگزاری رویداد بین المللی ساری2022 قرار است مازندران از 25 اسفند با برگزاری برنامه افتتاحیه این رویداد بطور رسمی اجرای برنامه های ساری2022 را برای رسیدن به آمادگی تا مهر 1401 و زمان حضور وزرای گردشگری کشورهای عضو اکو در ساری آغاز کند. اما به گفته طراح رویداد مرکزی گردشگری کشورهای عضو اکو و دبیر رویداد ساری2022 اجرای برنامه هایی با ساختارهای ملی و بین المللی به حمایت ملی نیاز دارد.

تکمیل پازل گردشگری بین المللی

دکتر علی ماهفروزی می گوید: با توجه به اینکه ساختار برنامه های ما ملی است و ایالتی نیست طبیعتا به حمایت ملی نیاز دارد. وقتی در اجرای یک رویداد بین المللی کننده کشور ایران هستیم قاعدتا توجه باید ملی، یعنی از بالا به پایین باشد.

وی می افزاید: توجه ملی به ساختار بین المللی گردشگری ما را خیلی زودتر به اهداف مدنظرمان در توسعه گردشگری می رساند. یعنی می تواند پازل های استانی را براساس ظرفیت هایی که وجود دارد کنار هم بچیند و یک مقصد خاص و مهم برای گردشگری در حوزه بین الملل ایجاد کند. بر این اساس معتقدیم که رویداد بین المللی متعلق به مازندران یا شهر ساری نیست. به کل کشور ایران تعلق دارد و وقتی متعلق به کشور است از رئیس جمهور تا استاندار مازندران در پیروزیت آن نقش آفرین هستند.

دبیر رویداد بین المللی ساری2022 خاطرنشان می کند: با توجه به این که ثبت و اجرای این رویداد چون در سطح بین المللی است باید در هیئت دولت مورد توجه قرار گیرد. پشتیبانی دولت در چینش درست پازل بزرگ توسعه برنامه ملی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مهم است.

ماهفروزی با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای گردشگری و اقتصادی در دنیا، می گوید: سالهاست که رویدادها در دنیا معادلات کلاسیک حوزه اقتصاد، تجارت و گردشگری را به هم زده اند و مسیرهای میان بر پربازده و زودبازده ساخته اند. وقتی رویدادها می توانند در این سطح اثرگذار باشند، با برنامه ریزی جامعی که در رویداد مرکز گردشگری 2022 تدارک دیدیم دولت هم باید در این حوزه وارد شود.

ارزآوری با حمایت از رویدادهای گردشگری

وی می افزاید: امروز آنچه که گردشگری را رونق می دهد همین رویدادها هستند. حالا که دو رویداد ساری2022 و اردبیل2023 را داریم باید برنامه ریزی جامعی داشته باشیم. وقتی پشتیبانی درستی در سطح ملی انجام شود استان اجرای پیروز تری دارد و این به حضور گردشگران خارجی منجر می شود که برای کشور ارزآوری می کند.

این پژوهشگر حوزه گردشگری تصریح می کند: واقعیت این است که گردشگری داخلی بویژه از نوع انبوه برای مقصدی مانند مازندران عایدی ملی چندانی ندارد و حتی در برخی موارد مشکل آفرین است. اما گردشگری بین المللی با توجه به ارزی که وارد کشور می کند به رشد تولید ناخالص ملی کمک خواهد کرد. به همین دلیل لازم است که دولت هوشمندانه با افزایش توجه به این قبیل رویدادها به رونق گردشگری بین المللی در مقصدهایی مانند مازندران کمک کند.

ماهفروزی از آغاز برخی تحرکات در سطح ملی برای حمایت از رویداد بین المللی ساری2022 خبر می دهد و اظهار می کند: خوشبختانه طی روزهای اخیر تحرکاتی در وزارت میراث فرهنگی برای توجه بیشتر به این رویداد آغاز شد. اما به پشتیبانی بیشتری نیاز داریم. حرکت هایی آغاز شد و پیگیری هایی را از وزارتخانه شاهد هستیم، اما معتقدیم با توجه به اهمیتی که این رویداد دارد هنوز کافی نیست، چون ظرفیت این رویداد از نظر اقتصادی برای کشور بسیار بالاست.

منبع: همگردی
انتشار: 3 تیر 1401 بروزرسانی: 3 تیر 1401 گردآورنده: masuodsms.ir شناسه مطلب: 1940

به "رویداد ساری 2022 هنوز در سطح ملی آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رویداد ساری 2022 هنوز در سطح ملی آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید