اخبار اقتصادی

تاکید پارسایی بر لزوم شفافیت در بازار تجهیزات پزشکی

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که با شفافیت و حذف واسطه ها می توان احتیاج بازار تجهیزات پزشکی را به کنترل دقیق مرتفع کرد.

15 فروردین 1398

برق مصرفی ادارات با نرخ انرژی تجدیدناپذیر محاسبه خواهد شد؟

مدیرعامل شرکت برق لرستان گفت: سرمایه گذاران بخش خصوصی در مورد تأمین برق به وسیله پنل های خورشیدی شرکت توزیع برق استان را کمک نمایند.

14 فروردین 1398