سلامتی و پزشکی

تاکید پارسایی بر لزوم شفافیت در بازار تجهیزات پزشکی

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که با شفافیت و حذف واسطه ها می توان احتیاج بازار تجهیزات پزشکی را به کنترل دقیق مرتفع کرد.

15 فروردین 1398