تعاریف و اصطلاحات

تعطیلی پنجشنبه ها به رونق گردشگری در پساکرونا یاری می نماید؟

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تعطیلی پنج شنبه ها را فرصتی مناسب برای احیای گردشگری در پساکرونا دانست و بر ضرورت توجه جدی مجلس یازدهم به ساماندهی تعطیلات تاکید نمود.

22 تیر 1399

تأثیر فناوری 5 جی روی صنعت تلویزیون

فناوری 5 جی در دهه آینده معادل 765 میلیارد دلار از صنعت رسانه را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

9 خرداد 1398